Navigation

Biz barada

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçirýän düýpli özgertmeleri arkaly “Türkmenistany 2011-2030-njy ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyna” we “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-2016-njy ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda Türkmenistanda milli ösüşiň ähli ugurlarynda durnukly... Dowamy

Календарь / Архив

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2019
 

Sanaw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň

Usulyýet, nyrh emele getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň

GURLUŞY

Başlyk

94-59-14

Başlygyň orunbasary

94-60-09

Başlygyň orunbasary

 

Işgärler bilen işleýän we iş ýorediş bölümi

94-51-39

Ykdysadyýet we buhgalterlik hasaby müdirligi

94-75-65

Şertnamalar we geleşikler müdirligi

94-51-35

Zähmet boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirligi

94-59-43

Materiallaryň harçlamalaryň ölçegleri we gurluşyk materiallarynyň nyrhlarynyň monitoringi müdirligi

94-52-83

Gurluşyk maşynlaryny, mehanizmleri, enjamlary we awtomobil ulaglaryny ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirligi

94-53-51

Taslama – gözleg işleriň nyrh emele getiriş müdirligi

94-53-84

Gurluşyk guramalaryň we gurluşyk materiallary senagatyň önümçilik-hojalyk işini ykdysady taýdan seljeriş müdirligi

94-59-44

Maglumat we programmalaýyn üpjünçilik müdirligi

94-54-97

Gurluşyk kadalary müdirligi

94-63-32

Paýly gurluşyk işini utgaşdyrýan müdirligi

94-62-36

Aşgabat şäheriniň halkara kody  –  99312