Navigation

Biz barada

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçirýän düýpli özgertmeleri arkaly “Türkmenistany 2011-2030-njy ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyna” we “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-2016-njy ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda Türkmenistanda milli ösüşiň ähli ugurlarynda durnukly... Dowamy

Календарь / Архив

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
February 2018
 

Makalalar

Pasyl möwsümlerine görä mehanizmleriň ýangyç harçlamalarynyň möçberleriniň üýtgemeginiň ortaça hasaplanylyşynyň tertibi

E.S.Abdylhekimow, mehanizmleri ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygynyň orunbasary;
G.Ataýew, Döwlet müdirliginiň başlygynyň orunbasary;
Ýa.Şihmuhammedow, mehanizmleri ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygy

Awtoulaglarda ýük daşamakda çenlik bahalarynyň analitik kesgitlenilişi

 M.Serdarow, Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Usulyýet, nyrh emele  getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň başlygy;
P.Niýazgulyýew, Gurluşyk kadalary müdirliginiň başlygy;
E.S.Abdylhekimow, Mehanizmleri ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygynyň orunbasary

Gibrid mehanizmleri ulanmakda 1 maşyn-sagat bahasynyň hasaplanmasy

E.S.Abdylhekimow, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Usulyýet, nyrh emele getiriş  we çykdajy ölçegleri döwlet müdirliginiň mehanizmleri ulanmak boýunça harçlamalaryň ölçegleri müdirliginiň başlygynyň orunbasary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nobatdaky täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna guran iş saparynyň barşynda durmuş we senagat maksatly täze desgalaryň birnäçesiniň açylyş dabaralaryna gatnaşdy, ýerlerde milli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilişi, oba hojalyk işleriniň amala aşyrylyşy bilen tanyşdy.